Kontakt

Novi stan d.o.o.

Kapelica 17
43280 Kapelica
Hrvatska

Kontakt

T: 043 532 866 | 043 532 296
M: 098 377 950
E: dragutin@novistan.hr

Novi stan d.o.o.
Sjedište: Kapelica 17, 43280 Kapelica

OIB: 43180188801
MB: 1923722
MBS: 010057348
Žiro račun: 2402006-1100430473, Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Novi stan društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo, trgovinu i usluge upisano je pri Trgovačkom sudu Bjelovar pod brojem
Direktor
Dragutin Kostanjšek

Temeljni kapital
1.638.500,00 kuna